Biuro Rady Miejskiej

Magdalena Kołodyńska - Dyrektor Biura
lokalizacja: Budynek „A”, II piętro, pok. 307
tel.: +48 (0..55) 239 33 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Mazurkiewicz - inspektor ds. administracyjnych oraz budżetu
lokalizacja: Budynek „A”, II piętro, pok. 308
tel.: +48 (0..55) 239 33 08

Aleksandra Paterek - starszy specjalista ds. organizacyjnych oraz aktów prawa Rady Miejskiej
lokalizacja: Budynek „A”, II piętro, pok. 307
tel.: +48 (0..55) 239 30 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Zielińska – inspektor ds. organizacji pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady
lokalizacja: Budynek „A”, II piętro, pok. 307
Tel. +48 (0..55) 239 34 57

Justyna Bieszczad – inspektor ds. organizacji pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady
lokalizacja: Budynek „A”, II piętro, pok. 307
Tel. +48 (0..55) 239 33 57

Biuro wykonuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej i jej organów, zapewnia obsługę merytoryczną, administracyjną i kancelaryjno-techniczną Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących i Komisji Rady.

1.    Obsługa merytoryczna i organizacyjna Rady i jej organów, w tym:

1)    organizacyjne przygotowanie posiedzeń sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady,
2)    opracowywanie i sporządzanie protokołów z sesji Rady Miejskiej oraz Komisji stałych i doraźnych Rady,
3)    opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw wewnętrznych Rady,
4)    prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz interpelacji i zapytań radnych,
5)    wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem uchwał Rady Miejskiej organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
6)    prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem uchwał Rady Miejskiej w Elblągu,
7)    prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów wniosków z posiedzeń stałych Komisji Rady,
8)    współudział w opracowywaniu projektów: planów pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady.

2.    Zapewnienie niezbędnej pomocy administracyjnej i organizacyjnej radnym w sprawowaniu ich funkcji, w tym w sprawach związanych z ochroną prawną radnego.
3.    Prowadzenie spraw związanych z rejestrami prawa miejscowego i uchwałami Rady Miejskiej.
4.    Prowadzanie spraw związanych z tworzeniem i publikacją tekstów jednolitych prawa miejscowego.
5.    Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interwencji oraz spraw z nimi związanych  właściwych dla Rady Miejskiej.
6.    Prowadzenie rejestru petycji  oraz spraw wynikających z trybu postępowania i rozpatrywania petycji złożonych do Rady Miejskiej.
7.    Udostępnianie informacji publicznych z zakresu pracy Rady Miejskiej i Biura Rady Miejskiej na wnioski zainteresowanych.
8.    Prowadzenie spraw związanych z inicjatywami uchwałodawczymi mieszkańców Elbląga, w tym prowadzenie przewidzianego Statutem Miasta „Rejestru Inicjatyw Uchwałodawczych”.
9.    Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miejską „Honorowego Obywatelstwa Miasta Elbląga”.
10.    Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Kapitułę Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Elbląga”.
11.    Organizowanie oraz obsługa posiedzeń i narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady.
12.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją budżetu Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującą procedurą o zamówieniach publicznych.
13.    Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w sprawach realizowanych przez Radę, Komisje Rady, radnych Rady oraz prowadzenie portalu internetowego „Rada Miejska w Elblągu.
14.    Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, ławników sądowych oraz referendów – w oparciu o harmonogram czynności techniczno-organizacyjnych zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
15.    Przygotowywanie projektu Statutu Miasta we współpracy z Departamentem Organizacyjnym.
16.    Zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwijanie, wdrażanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.


INFORMACJE PUBLICZNE wytwarzane przez Radę i Biuro Rady Miejskiej w Elblągu oraz sposób ich udostępniania