Komunikat

Departament Zarząd Dróg informuje, że deklarowany przez wykonawcę do dnia 30.04.2015r. termin zamknięcia ul. Fromborskiej w Elblągu (przed miejscowością Łęcze) ulega wydłużeniu do dnia 11.05.2015 r. w związku z tym nadal obowiązuje wyznaczony objazd drogą DW 503. Powodem wydłużenia  terminu zamknięcia drogi są niekorzystne warunki gruntowo – wodne, które spowodowały konieczność zastosowania innej, bardziej czasochłonnej technologii. Jednocześnie informujemy, że termin umowny (31.05.2015 r.) zakończenia inwestycji nie jest zagrożony.