Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu

Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych -  na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu, przekazuje informację o zagrożeniu jakie stanowi tzw. „ptasia grypa”.

PTASIA GRYPA – REALNE ZAGROŻENIE

Szanowni Państwo, hodowcy drobiu.

W związku z szerzeniem się w Europie wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków, istnieje realne prawdopodobieństwo przeniesienia tej choroby na terytorium Polski.

 

W celu zminimalizowania zagrożenia należy przestrzegać zasad bioasekuracji, a w szczególności:

1. Zabezpieczyć obiekty w gospodarstwach, tak aby dzikie ptaki wędrowne, które są potencjalnym źródłem zakażenia, nie miały kontaktu z drobiem, paszą i ściółką.

2. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór należy zachować w gospodarstwach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych, np. jezioro Druzno, rzeka Nogat, Zalew Wiślany.

3. Hodowcy muszą pamiętać, ze zarówno oni jak i personel, mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa. Należy rozważyć wyłożenie maty dezynfekcyjnej w bramie wjazdowej do gospodarstwa.

Bezwzględnie przestrzegać zakazu wprowadzania osób nieupoważnionych do obiektu w którym utrzymywany jest drób.

 

Jak rozpoznać grypę ptaków u drobiu?

Nagłe padnięcia, bez widocznych objawów sygnalizujących zakażenie, śmiertelność może dochodzić do 100% stada.

Przy zakażeniu wirusem mogą wystąpić również objawy u zwierząt:

- Wysoki stopień rozprzestrzenienia się w stadzie

- Depresja

- Brak apetytu

- Gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy

- Biegunka

- Stroszenie piór

- Zasinienie i obrzęk korali, grzebienia

- Silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie

 

Posiadacz drobiu, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie grypy ptaków zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub właściwego miejscowo prezydenta miasta, wójta, burmistrza.