Kodeks udziału mieszkańców w konsultacjach - debata

Za przeprowadzanie konsultacji społecznych z elblążanami odpowiedzialny jest samorząd. Ale do tanga trzeba dwojga - jaka jest w tym rola mieszkańców i tworzonych przez nich organizacji?Samorząd opiera się na tzw. Kodeksie Konsultacji, gdzie zawartych jest 7 zasad konsultacji: dobra wiara, powszechność przejrzystość, responsywność (informacja zwrotna), koordynacja, odpowiedzialność, poszanowanie interesu ogólnego. Tyle samorząd, a mieszkańcy? Na jakich zasadach, jakich wartościach powinni opierać swoje uczestnictwo w konsultacjach?

Odpowiedzi na to pytanie poszukamy podczas kolejnej otwartej debaty organizowanej w ramach projektu „Elbląg konsultuje”. Mało tego - spróbujemy wypracować swoisty kodeks udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych.

O swoje refleksje dotyczące tematu debaty poprosiliśmy kilka osób: radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ich refleksje znajdują się tutaj.

Do panelu dyskusyjnego zaprosiliśmy:  
Teresę Bocheńską z Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Marka Pruszaka – wiceprezydenta Elbląga (do potwierdzenia), Ryszarda Klima, Henryka Gawrońskiego, Marka Burchardta – radnych Rady Miejskiej w Elblągu oraz Arkadiusza Jachimowicza, przewodniczącego Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych.
Debatę poprowadzi Maciej Bielawski.

Debata rozpocznie się 23. stycznia (czwartek) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w sali na IV piętrze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych licząc na ciekawą dyskusję

Stowarzyszenie ESWIP